Ligebehandlingsnævnet har i en kendelse fundet, at der var tale om ulovlig forskelsbehandling på grund af handicap, da en restaurant afviste en blind mand og hans familie af den årsag, at manden havde medbragt sin førerhund.

Ligebehandlingsnævnet tilkendte manden en skønsmæssig godtgørelse på 5.000 kroner, da nævnet fandt, at afvisningen af førerhunden ikke var proportional, og at der dermed var tale om ulovlig forskelsbehandling.

Dette var på trods af, at Ligebehandlingsnævnet i den konkrete sag vurderede, at restaurantens regel om at afvise hunde på restauranten var begrundet i et sagligt formål om sikring af andres sundhed. Nævnet vurderede endvidere, at foranstaltningen var nødvendig.

Hvad skal du som restauratør være opmærksom på?
”Ligebehandlingsnævnets praksis viser, at afvisning af hunde (herunder fører- og servicehunde) med henvisning til fødevarehygiejne som udgangspunkt er et objektivt og sagligt hensyn. Nævnet lægger dog stor vægt på, om afvisningen er proportional. Det er her vigtigt, at der foretages en konkret vurdering, samt at restauranten, efter bedste evne, tilbyder alternative serveringsmuligheder som f.eks. udeservering eller tallerkenservering,” siger Birgitte Riisager, der er advokatfuldmægtig i HORESTA.

Ligebehandlingsnævnets praksis viser også, at restauranter med buffet eller åbent køkken i højere grad kan afvise hunde, herunder også fører- og servicehunde. Det er imidlertid fortsat vigtigt, at der foretages en konkret vurdering, og at der, hvis muligt, tilbydes alternative serveringsmuligheder.

Som medlem af HORESTA kan du få rådgivning fra vores juridiske callcenter på callcenter@horesta.dk eller 35 80 24 40 om bl.a. håndtering af sager om forskelsbehandling. 

Er du ikke medlem endnu kan du læse mere om de mange fordele ved et HORESTA-medlemskab og melde dig ind her.

Log ind